Honorowy Komitet Sympozjum

Honorowy Przewodniczący Sympozjum:

  prof. nzw. dr hab. inż. Feliks Rawski

Honorowy Komitet Sympozjum

  • mgr inż. Jerzy Baranowski – Fundacja Politechniki Warszawskiej
  • dr Jan Ciechanowski - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • dr Katarzyna Kuligowska – rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • mgr Zbigniew Maj- Departament Ochrony Zabytków MKiDN
  • prof. dr hab. Andrzej Olejko– Uniwersytet Rzeszowski