Zakład Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego

Działalność naukowo-badawcza

Sekcja Maszyn Budowlanych specjalizuje się w problematyce:

 • konstrukcja i projektowanie maszyn budowlanych
 • konstrukcja i projektowanie napędów hydraulicznych i sterowania
 • badania doświadczalne i modelowanie procesów urabiania gruntów i skał maszynami do robót ziemnych
 • badania doświadczalne i modelowanie własności wytrzymałościowych gruntów i skał
 • badania doświadczalne i modelowanie procesów maszynowego kruszenia skał w kruszarkach szczękowych, stożkowych i udarowych .
 • badania doświadczalne i modelowanie automatyzacji i optymalizacji pracy maszyn roboczych
 • modelowanie zaawansowanych deformacji plastycznych metali w procesach ECAP, CEC, KOBO – symulacje MES i górna ocena nośności granicznej
 • modelowanie konstytutywne cyklicznej deformacji metali
 • metodyka automatyzacji pracy maszyn roboczych
 • budowa modeli symulacyjnych maszyn roboczych i ciągników
 • zagadnienia robotyzacji pola walki
 • budowa interfejsów operator-maszyna-otoczenie

Sekcja Transportu Bliskiego specjalizuje się w problematyce:

 • projektowania konstrukcji nośnych maszyn roboczych;
 • numerycznej analizy konstrukcji;
 • projektowania urządzeń transportu bliskiego (przenośniki, dźwigi, dźwignice);
 • pękania zmęczeniowego i kruchego;
 • trwałości zmęczeniowej i niezawodności konstrukcji nośnych;
 • bezpiecznej eksploatacji maszyn roboczych oraz podstawowych maszyn górnictwa odkrywkowego (diagnozowanie i nadzorowanie).