Projekty badawcze

Czas trwania Temat projektu Kierownik Instytut
01.12.2012 - 30.11.2015 "Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń stalowych elementów konstrukcyjnych na podstawie analizy zjawisk magnetomechanicznych w ziemskim polu magnetycznym." prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
01.05.2012 - 30.04.2015 "Optymalizacja napędu elektrycznego poprzez dobór napięcia i przełożeń." prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski
15.12.2011 - 14.12.2014 "Badania napędów elektryczno-hydraulicznych z odzyskiem energii hamowania." dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
21.09.2010 - 20.09.2014 "Modelowanie i badania tłumików drgań skrętnych w układach napędowych z tłokowymi silnikami spalinowymi." dr inż. Jarosław Pankiewicz
01.10.2012 - 30.09.2014 "Wsparcie działań innowacyjnych w zakresie rozwiązań transportowych na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw" prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski
02.04.2010 - 31.12.2013 "Redukcja drgań maszyn i konstrukcji budowlanych za pomocą sterowanych dyssypatorów" dr inż. Michał Makowski
12.01.2010 - 12.01.2013 "WIDE-MOB - Building blocks concepts for efficient and safe multiuse urban electrical vehicles" prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski
21.12.2012 - 31.12.2013 "Agregat uprawowo siewny o podwyższonej dokładności wysiewu z zastosowaniem unikatowego układu sterowania zespołami wysiewającymi" prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
13.05.2009 - 31.12.2012 "Wykorzystanie technologii materiałów piezoelektrycznych w aktywnej kontroli drgań pojazdu" dr inż. Lech Knap
30.06.2009 - 29.06.2012 "Koncepcje nowych konstrukcji płyt kruszących zwiększających efektywność maszyn (wzrost wydajności, obniżenie energochłonności i obciążeń) -studia teoretyczne i doświadczalne" dr inż. Paweł Ciężkowski
02.07.2009 - 01.07.2012 "Badania procesu selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem w gazach wylotowych silnika o zapłonie samoczynnym." mgr inż. Wojciech Kamela
01.07.2009 - 30.06.2012 "Sprężarka beztarciowa i bezolejowa dwustronnego działania" dr hab. inż. Wiesław Ostapski
24.09.2008 - 23.09.2011 "Komputerowe wspomaganie procesu tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering w budowie maszyn" prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski