Badania i nauka

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 24 I 2020 r. o godz. 12:15 w sali 3.12 w budynku Samochodów i Ciągników (gmach wydziału SiMR) przy ul. Narbutta 84 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Chmielewskiego, zatytułowanej „Wykorzystanie modułu akumulator-superkondensator w urządzeniach generacji rozproszonej i napędach pojazdów”.

XXVII sympozjum „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXVII międzynarodowe sympozjum naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku w sali multimedialnej w gmachu Samochodów i Ciągników przy ul. Narbutta 84.

XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum „Bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych”

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej organizuje w dniu 22.11.2019 (piątek) dwudzieste ósme coroczne sympozjum na temat bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Sympozja nasze są miejscem spotkania specjalistów, zajmujących się tą tematyką w przemyśle, ośrodkach badawczych, instytutach resortowych i uczelnianych, oraz służą wymianie informacji i integracji środowiska.

Obrony rozpraw doktorskich

W dniu 17 IX 2019 r. o godz. 11:30 mgr inż. Piotr Bartkowski przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Badania empiryczne i modelowanie dyssypatorów energii wykorzystujących pakowane próżniowo granulaty”.

W dniu 20 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Krzysztof Więcławski przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Modelowo wsparta diagnostyka wczesnych faz rozwoju uszkodzeń wtryskiwaczy paliwowych”.

W dniu 23 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Marek Kamiński przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Analiza parametryczna rozdzielaczy proporcjonalnych stosowanych w automatyzacji pracy koparki podsiębiernej”.

W dniu 24 IX 2019 r. o godz. 11:15 mgr inż. Mariusz Sadowski przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Ocena nierównomierności nacisków w przestrzennym zagadnieniu kontaktowym z zastosowaniem metody elementów skończonych”.

Obrony rozpraw doktorskich we wrześniu

W dniu 2 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Izabela Samson-Bręk przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Ocena ekologicznych skutków zastosowania biogazu do zasilania stacjonarnego silnika spalinowego”.

W dniu 3 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Grzegorz Moneta przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Optymalizacja tłumienia drgań łopatek turbiny”.

W dniu 13 IX 2019 r. o godz. 11:00 mgr inż. Paweł Kruczyński przystąpi do publicznej obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Wpływ ozonu na proces spalania emulsji paliwowo-wodnej w silniku o zapłonie samoczynnym”.