Aktualności

Rekrutacja tutorów w dziedzinie inżynierii mechanicznej na potrzeby Szkoły Orłów na PW

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych zaprasza specjalizujących się w dziedzinie inżynierii mechanicznej nauczycieli akademickich do udziału w projekcie „Szkoła Orłów na PW”.

Rekrutacja na studia niestacjonarne – składanie dokumentów

Zapraszamy do składania dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Dokumenty będą przyjmowane w budynku Wydziału przy ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, w dniu 2 października 2020 r.

Szkoła Orłów na PW zaprasza studentów po I roku studiów

Studentów kończących I rok studiów pierwszego stopnia zapraszamy do przystąpienia do finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu  Szkoła Orłów na PW, którego głównym celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów.

Nowe programy stypendialne dla doktorantów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych programów stypendialnych, przygotowanych dla doktorantów Politechniki Warszawskiej (głównie ze Szkół Doktorskich).

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia – składanie dokumentów

Zapraszamy do składania dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Dokumenty będą przyjmowane w budynku Wydziału (ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa) w dniach 25, 28 i 29 września 2020 r.

Rekrutacja – legitymacje studenckie

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty za legitymację studencką w terminie do 16 września 2020 r. Umożliwi to odbiór legitymacji do 1 października 2020 r. Osoby, które nie dokonają wpłaty we wskazanym terminie, otrzymają legitymację później, do końca października 2020 r.

Przysposobienie biblioteczne – dodatkowy termin zaliczenia

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie poprawkowym 2-8 września br. Termin ten jest przeznaczony dla tych , którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020. Termin dla nowo przyjętych studentów zostanie ogłoszony w październiku.

Lektoraty dla studiów stacjonarnych w semestrze zimowym 2020/2021

Zajęcia z języka angielskiego dla semestrów III i V studiów stacjonarnych będą odbywać się we wtorki i w czwartki. Rozpoczęcie zajęć: 2 X 2020 r. Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym, za pośrednictwem MSTeams oraz platformy Moodle OKNO.

Rocznicowy Marsz Hołdu i Pamięci w dniu 1 sierpnia 2020 r.

1 sierpnia 2020 r. o godzinie 10 spod gmachu SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30 wyruszy Marsz Hołdu i Pamięci, którego trasa poprowadzi śladem spontanicznie zorganizowanego 75 lat temu przez studentów i wykładowców 3 warszawskich uczelni milczącego przemarszu w pierwszą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uczelniane obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Politechnika Warszawska zaprasza na uroczystości związane z obchodami 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które rozpoczną się w dniu 31 lipca o godzinie 16:30 ceremonią złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem batalionu „Golski” w Kampusie Centralnym Politechniki Warszawskiej.