Dr inż. Jerzy Piotrowski

  

 
Imię Jerzy Andrzej
Nazwisko Piotrowski
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 4.11b
Numer telefonu 22 234 8672
Adres email / strona internetowa jerzy.piotrowski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe
 • budowa i eksploatacja maszyn, szczególnie układów napędowych,
 • specjalistyczne urządzenia badawcze i pomiarowe,
 • urządzenia specjalne w ochronie środowiska
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • wykład Napędy mechaniczne,
 • projektowanie PKM,
 • projektowanie Napędy mechaniczne,
 • laboratorium PKM
 • prace przejściowe
Nagrody i wyróżnienia
 • nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1981,
 • nagrody Rektora PW -1983,1991,1997, 2007,
 • zasłużony dla FSO - 1992,
 • Srebrny Krzyż Zasługi -1994,
 • zasłużony dla PW - 2013
Wybrane publikacje
 • patenty -PL 167818 B1, 1992, PL 167287 B1, 1992, PL 54409 Y1, 1992, PL 168796 B1,1992, PL 56658 Y1, 1995,
 • zgłoszenia patentowe – P.383393, 2007, P.385733, 2008, P.385734, 2008, P.385734, 2008, P.389414, 2009, P.389415, 2009, P.393810, 2011, P. 393809, 2011, P.394072, 2011, P.393820, 2011, /autor lub współautor/
 • 17 wdrożonych w ośrodkach naukowych i badawczych oryginalnych stanowisk / IPPT PAN, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Ośrodek Rozwoju Wyrobów ZM URSUS, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych Bielsko-Biała, CNTK Warszawa, FSO Warszawa, WSK PZL Kalisz, DELECTA Włocławek, /autor lub współautor,
 • 8 stanowisk naukowo-badawczych wdrożonych w IPBM SiMR PW w laboratoriach PKM i Wibroakustyki, /autor lub współautor/
Udział w projektach badawczych
 • projekt badawczy nr 7 T07C04712, Cichobieżność jako wyróżnik główny w konstruowaniu przekładni zębatych, IPBM PW,1997-99, kierownik projektu,
 • projekt nr 504/G/1152/0981 pt.; Separacja składowych widmowych w zadaniu wspomagania identyfikacji modeli dynamicznych, IPBM PW, 2005,
 • wykonawca,
 • projekt nr 503/G/1152/1035 pt.: Badanie stanów krytycznych w układach napędowych z elastycznymi podporami, IPBM PW, 2006, wykonawca,
 • projekt nr 503/R/1152/1069 pt.: Opracowanie modelu i przeprowadzenie weryfikacji w symulowanych warunkach eksploatacyjnych sprężarki bezolejowej o obrotowym ruchu tłoka, IPBM PW, 2007, wykonawca,
 • praca badawczo-rozwojowa pt.: Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej stanowiska doświadczalnego do aktywnego sterowania drgań układu napędowego tłumikami magneto-reologicznymi, IPPT/DP/32/1612/2008, IPBM PW, 2009, wykonawca,
 • praca badawcza pt.: Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu tłumika drgań skrętnych z cieczą magneto-reologiczną, IPPT/DP/31/1612/2008, IPBM PW, 2009, wykonawca.