Dr hab. inż. Jarosław Dyk

   

 
Imię Jarosław
Nazwisko Dyk
Stopień naukowy dr hab. inż.
Zakład Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Numer pokoju 4.2
Numer telefonu 234-8594
Adres email / strona internetowa jaroslaw.dyk@pw.edu.pl
USOSweb(link)  USOSweb
Zainteresowania naukowe

Budowa i eksploatacja maszyn

Dynamika przekładni zębatych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Projektowanie Podstaw Konstrukcji Maszyn

Projektowanie Napędów Maszyn

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda zespołowa Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne, 1985

Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii, 1999

Nagroda zespołowa stopnia III JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2011, 2012

Wybrane publikacje

Dyk J.: Dynamics of a Spur Gear Modelled as the System with Several Degree of Freedom. Machine Dynamics Problems, Vol. 18, 1997, 29–44

Dyk J.: Dynamic models of a high reduction planetary differential gear. Machine Dynamics Problems, 2000, Vol. 24, No. 2, 59-73

Dyk J.: Estimation of Fundamental Properties in a Differential Planetary Gear with a Small Module Pitch. Machine Dynamics Problems, 2000, Vol. 24, No.4, 17-33

 Dyk J.: Investigations of Dynamics in the Discrete Model of a High Reduction Differential Planetary Gearing. Machine Dynamics Problems, 2000, Vol. 24, No.4, 35- 55

Dyk J.: Toothing deviations in a single – stage gear transmission. Machine Dynamics Problems, 2008, Vol.32, No.1, 33-45

Dyk J.: Tooth Friction in Models of Gears. Machine Dynamics Problems, 2005, Vol 29, No.1, 5-19

Dyk J.: Rattle vibrations in models of gears. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No.3, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006, 69 -78

Dyk J.: Chaotic Vibrations in model of two-stage gear. Proceeding of the XI International Conference ”Computer Simulation in Machine Design- COSIM2006, Krynica Zdrój, 30 August-1 September, 2006, 116-124

 Dyk J.: Vibration in a model of gears for idle run. XIV Ukrainian_Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems”. CAADM’2006, Polyana, Ukraine, 2006 , 50-53

Dyk J.: Dynamic Loads in a Model of the Two-Stage Gears by Varying Stiffness of the Countershaft. Solid State Phenomena, 2014, Vol. 210, pp 65-76

Udział w projektach badawczych