Dydaktyka

Nazwa przedmiotu: Semestr
Geometria wykreślna I
Podstawy zapisu konstrukcji I
Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji II
PKM IV
Projektowanie PKM I IV
Laboratorium PKM IV
Pomiary wielkości dynamicznych IV/VI
Projektowanie PKM II V
Napędy mechaniczne V
Laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych V lub VI
Projektowanie napędów mechanicznych VI
Podstawy wibroakustyki maszyn VI
Cyfrowa analiza sygnałów VI
Diagnostyka wibroakustyczna i monitoring VI
Minimalizacja drgań i hałasu maszyn VII
Prawne uwarunkowania ochrony przed drganiami i hałasem VII
Aktywne metody minimalizacja drgań i hałasu VII
Laboratorium modelowania i badania maszyn II mgr