Dr inż. Andrzej Andrzejuk

  

   
Imię Andrzej
Nazwisko Andrzejuk
Stopień naukowy, funkcja Dr inż., starszy specjalista
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 1.11G
Numer telefonu w pokoju 22 234 - 8376
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada) andrzej.andrzejuk@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe  
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi)  
Nagrody i wyróżnienia  

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

 
Udział w projektach badawczych