Dr hab. inż. Marek Pietrzakowski

   

 
Imię Marek
Nazwisko Pietrzakowski
Stopień naukowy Dr hab. inż., prof. nzw. PW
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 4.1.10
Numer telefonu w pokoju 22 234 - 8771
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada) marek.pietrzakowski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe dynamika układów mechanicznych, mechanika elementów kompozytowych, aktywna redukcja drgań układów mechanicznych przy zastosowaniu niekonwencjonalnych materiałów.
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi)

Wykłady: wytrzymałość materiałów, mechanika ogólna, aktywna redukcja drgań układów mechanicznych.

Ćwiczenia: wytrzymałość materiałów, mechanika ogólna. Laboratoria: drgań mechanicznych, wytrzymałości materiałów, materiałów konstrukcyjnych, aktywnej redukcji drgań układów mechanicznych.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (zesp. III st.), 1976 r.

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej (indywidualna II st.), 2005 r.

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej (indywidualna III st.), 2011 r.

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej (zesp. I st.), 2009 r.

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej (zesp. II st.), 1996 i 2001 r.

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej (zesp. III st.), 2011-2012 r.

Srebrny Krzyż Zasługi

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

 1. Drgania losowe pręta będącego elementem pewnego układu hybrydowego, Rozpr.Inż.,27, 3, 1979, 463-482.
 2. Analiza losowych drgań uproszczonego modelu ramy pojazdu. Rozpr.Inż., 3, 28, 1980, 347-357.
 3. Simulation investigation of damping in nonlinear torsional discrete-continuous systems, Machine Dynamics Problems, 3, 1992, 65-77.
 4. Active vibration control of one-dimensional piezoelectric laminates, J.of Theoretical and Applied Mechanics ,3,31, 1993, 637-655.
 5. Modelling of a discrete-continuous system with a shape memory alloy support, J.of Theoretical and Applied Mechanics,3,32,1994, 533-548, (współaut.:Gałkowski Z).
 6. Dynamic model of beam-piezoceramic actuator coupling for active vibration control, J.of Theoretical and Applied Mechanics, 1,35,1997, 3-20.
 7. Problems related to modelling of piezoactuator/substructure interactions in vibration control. ZAMM Z. Angew. Math. Mech, vol.78, suppl., no.2, 1998, pp.S663-664.
 8. Segmentation of piezoelements in structural vibration control, ZAMM Z. Angew. Math. Mech., vol.80, suppl., no.2, 2000, pp.S295-296.
 9. Natural frequency modification of thermally activated composite plates, Mécanique & Industries, vol.1, no.3, 2000, 313-320.
 10. Control of laminated plate vibrations by piezoelectric devices, ZAMM Z. Angew. Math. Mech., vol.81, suppl., no.2, 2001, pp.S209-210.
 11. Active damping of laminated plates by Piezoelectric patches with skewed natural axes, J.of Theoretical and Applied Mechanics, 2, 39, 2001, 377-393.
 12. Active damping of beams by piezoelectric system: effects of bonding layer properties, International Journal of Solids and Structures, 38, 2001, 7885-7897.
 13. Experiment on a cantilever beam control and theoretical approximation, J.of Theoretical and Applied Mechanics, 3, 40, 2002, 667-689.
 14. Dynamic effects of material damping in active laminates reinforced with piezoceramic fibers, Engineering Transactions, 54, 3, 2006, 223-231.
 15. Piezoelectric control of composite plate vibration: Effect of electric potential distribution, Computers and Structures, 86, 2008, 948-954.
 16. On functionally graded piezoelectric actuators for applications in structural vibration control, Machine Dynamics Problems, vol. 32, (4), 2009, 78-94.
 17. Modelling of matrix degradation in piezocomposite actuators using graded material approximation, Mechanics Quarterly AGH, vol. 29, (2), 2009, 50-54.
 18. Dynamics of thermally activated shape memory alloy autoparametric systems with two pendulums, International J. of Non-Linear Mechanics, 45, 2010, 859-865 (współautor Sado D.).
 19. Simulations of residual stresses in resistance spot welding process, J. of Thermal Stresses, 33, (9), 2010, 843-857 (współautorzy Dalewski R., Jachimowicz J.).
 20. Modelling of Piezoactuator Edge Delamination in Active Beam Systems, Vibration Problems ICOVP 2011, Springer Proceedings in Physics 139, J. Naprstek et al (eds),Prague 2011, 463-469.
 21. Modelling of piezocomposite functionally graded plates for active vibration control, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping (ed), Civil-Comp Press, 2012, Paper 45, 1-13.
 22. Dynamic response of an actively damped cantilever beam subject to stochastic excitations, Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and P. Ivànyi (eds), Civil-Comp Press, 2013, Paper 40, 1-11

Monografie

 1. Pietrzakowski M., Active damping of transverse vibration using distributed piezoelectric elements, Prace Naukowe, Mechanika, z.204, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
 2. Influence of Parameter Modifications on Structure Vibrations, Library of Maintenance Problems, A. Tylikowski (ed.) Warsaw University of Technology, 2009 [udział 17%]
 3. New Trends in Smart Technologies, Ch. Boller and H. Janocha (eds.), Fraunhofer Verlag, 2013 [udział 4%]
Udział w projektach badawczych
 • nr 3 P404 009 07 pt. „Zastosowanie materiałów inteligentnych do sterowania drganiami”, lata 1995 – 1997, główny wykonawca
 • nr 7 T07A 044 14 pt. „Wpływ parametrów geometryczno-fizycznych połączeń międzywarstwowych na właściwości konstrukcji inteligentnych” (lata 1998 – 2000, główny wykonawca
 • nr 8 T07A 014 21 pt. „Nowe generacje materiałów inteligentnych w tłumieniu drgań” (lata 2001 – 2004, główny wykonawca
 • nr 4 T07A 035 29 pt. „Aktywne struktury gradientowe w tłumieniu i stabilizacji drgań” (lata 2005 – 2007, główny wykonawca
 • nr N N501 0673335 pt. „Pokrytyczne zachowanie się aktywnych układów tłumienia i stabilizacji drgań”, lata 2008 – 2010, wykonawca