Konstrukcje inteligentne

wykład, studia stacjonarne I stopnia, semestr 5

kierunki: mechatronika

   

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: wykład (30 godz.)

Forma zaliczenia:  (rygor ...)

Punkty ECTS: ...

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

   

Treść wykładu

1. Pojęcie, definicje i przykłady konstrukcji inteligentnych, materiały stosowane w konstrukcjach inteligentnych: nanorurki węglowe, piezoelektryki

2. Materiały stosowane w konstrukcjach inteligentnych: stopy z pamięcią kształtu

materiały elektroreologiczne, światłowody, ciecze magnetoreologiczne, nafion

3. Elementy mechaniki ośrodków anizotropowych , efekty sprzężenia, warunki brzegowe

4. Konstrukcje warstwowe (jednowymiarowe zginanie).

5. Zastosowanie piezoelektryków jako aktuatory i sensory

6. Równania dynamiki wybranych elementów konstrukcyjnych z wymuszeniem napięciowym

7. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe i amplitudowo-przestrzenne elementów konstrukcyjnych z wymuszeniem harmonicznym

8. Stabilizacja drgań belek

9.Tłumienie drgań skrętnych wałów za pomocą elementów piezoelektrycznych.

10. Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu wpływ aktywacji termicznej na charakterystyki dynamiczne i stateczność elementów konstrukcyjnych

11. Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu do stabilizacji drgań obracających się wałów

12.Zastosowanie materiałów elektroreologicznych w tłumikach drgań, drgania układów ciągłych z warstwami wypełnionymi przez ciecz ER

13.Wykrywanie (monitoring) stanu konstrukcji za pomocą elementów piezoelektrycznych

14. Zastosowanie włókien optycznych do monitoringu i pomiarów konstrukcji ciągłych.

15. Zaliczenie