Pozostałe jednostki organizacyjne

 Dział Administracyjno-Techniczny

dr inż. Andrzej Andrzejuk  2.6c 22-234-8376, 22-234-8761  andrzej.andrzejuk@pw.edu.pl
mgr Małgorzata Kowalska  1.4c 22-234-8225, 22-849-03-07  malgorzata.kowalska@pw.edu.pl
mgr Justyna Szewczyk  1.5 22-234-8286  justyna.szewczyk@pw.edu.pl
Włodzimierz Bajon  0.3a    
Andrzej Godlewski  1.11c    
mgr inż. Adam Jungowski  2.6c  234-8376, 234-8761  adam.jungowski@pw.edu.pl

   

Pracownia wibroakustyki (PKiEM)

  

Środowiskowe centrum komputerowo wspomaganego projektowania maszyn (TK)

  

Laboratoria Zakładu Mechaniki

  

Laboratorium obróbki skrawaniem

      

Pracownia wytrzymałości zmęczeniowej i mechaniki pękania