Projekty badawcze

Numer projektu Tytuł projektu  Kierownik projektu Data podpisania umowy
  Badania układów drgających wyposażonych w struktury inteligentne Mgr inż. R. Nowak 05.2013
  Wykorzystanie sygnału wizyjnego jako sprzężenia zwrotnego podczas ruchu niedosterowanego pojazdu kołowego Mgr inż. S. Korczak 05.2013
PBS1/B6/11/2012 Małogabarytowe wysokowytrzymałe tłumiki drgań skrętnych wału korbowego wielocylindrowych tłokowych silników spalinowych Dr inż. Maciej Zawisza 01.12.2012
1593/B/T02/2011/40 Nowe metody modelowania drgań poprzecznych wirników z uwzględnieniem łożysk aktywnych i właściwości adaptacyjnych Prof. dr hab. inż. Włdzimierz Kurnik 02.06.2011
N N501 047740 Aktywne i pasywne tłumienie drgań giętych belki z wykorzystaniem zjawisk elektromagnetycznych Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz 25.05.2011
53/2011/PW-PB Minimalizacja zagrożeń wibroakustycznych na stanowiskach pracy operatorów maszyn do robót ziemnych Dr inż. Jacek Dziurdź 01.01.2011
  Modelowanie i badania symulacyjne dynamiki wirnikóww aktywnych łożyskach magnetohydrodynamicznych Mgr inż. A. Perek 05.2011
N N501 133738 Stabilizacja i redukcja drgań w układach wirujących i ustrojach nośnych poprzez monitorowanie właściwości sprężysto-tłumiących za pomocą materiałów "inteligentnych" kompozytowych Prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski 13.04.2010
N N501 069638 Badania, analiza i modelowanie nowych możliwości semi-aktywnego tłumienia drgań i hałasu z wykorzystaniem innowacyjnych struktur granulowanych Dr inż. Robert Zalewski 23.03.2010
N N501 218639 Aktywne tłumienie drgań prostokątnego panelu kompozytowego z naklejonymi elementami piezoelektrycznymi Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski 29.09.2010
N N509 574639 Modelowanie i badania tłumików drgań skrętnych w układach napędowych z tłokowymi silnikami spalinowymi Dr inż. Jarosław Pankiewicz 21.09.2010
N N504 482339 Propozycja ujednolicenia aksjomatyki, języka i metodyki w wibroakustyce Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski 24.09.2010
O R00 0120 09 Konstrukcja pomieszczeń bezpiecznych pod względem akustycznym przeznaczonych do rozmów o charakterze niejawnym-zalecenia do ich budowy , technologia tłumienia fal akustycznych przenoszonych drogą powietrzną i drganiami konstrukcyjnymi obiektów Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski 22.09.2010
6 ZR6 2007/C/07003 Uruchomienie produkcji nowej generacji tłumików drgań skrętnych wałów korbowych projektowanych z wykorzystaniem algorytmu optymalizacyjnego. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski 03.01.2009
6ZR62008C/07057 Opracowanie i wdrożenie proekologicznego, wielopaliwowego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200 kW Prof. dr hab. inż. Wiesław Ostapski 23.03.2009
N N501 118736 Strukturalna charakterystyka nieliniowego tłumienia materiałów polimerowych Dr inż. Piotr Żach 17.04.2009
N N509 403636 Diagnostyczny system wibroakustyczny jako uzupełnienie systemu OBD silników wysokoprężnych Dr inż. Maciej Zawisza 15.04.2009
N N509 403536 Nowoczesne technologie spajania jako czynnik kształtujący własności dynamiczne układów przenoszenia mocy Dr inż. Radosław Pakowski 16.04.2009
N N501 113136 Modelowe badania nieliniowych właściwości mechanicznych stałych paliw rakietowych w aspekcie ich parametrów użytkowych i balistycznych Prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski 28-04-2009
N N502 267737 Analiza dynamiczna w projektowaniu i ocenie stanu kompozytowych wałów maszynowych Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski 31.08.2009
NN 509 082937 Badania diagnostyczne masztów kompozytowych węglowo-aramidowych metodami wibroakustycznymi Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski 31.08.2009