Wicedyrektorzy IPBM

01.10.1970 ~ 31.08.1971

Pełnomocnicy dyrektora:   doc. dr inż. Henryk Koczyk (ds. dydaktyczno-wychowawczych)

                                          dr inż. Sławomir Białas (ds. współpracy z przemysłem)

 

01.09.1973 ~ 31.08.1975

Zastępcy dyrektora:            doc. dr hab. inż. Mieczysław Chwiej (ds. dydaktycznych i naukowych)

                                            doc. dr inż. Sławomir Białas (ds. współpracy z przemysłem)

Pełnomocnik dyrektora

 ds. techniczno-gospodarczych:              mgr inż. Witold Kozak
 

01.09.1975 ~ 30.09.1978

Zastępcy dyrektora:            doc. dr inż. Stanisław Tomasz (ds. dydaktycznych) do 31.03.1977

                                            st. wykł. mgr inż. Zdzisław Bogacz (ds. dydaktycznych) od 01.04.1977

                                            doc. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (ds. nauki)

p.o. z-ca dyrektora

ds. techniczno-ekonomicznych:               mgr inż. Witold Kozak

Pełnomocnik dyrektora

ds. Współpracy z przemysłem:                dr inż. Andrzej Grzelecki
 

01.10.1978 ~ 30.09.1982

Zastępcy dyrektora:               st. wykł. dr inż. Tadeusz Kołacin (ds. dydaktycznych)

                                            doc. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (ds. nauki)

p.o. z-ca dyrektora

ds. techniczno-ekonomicznych:               mgr inż. Witold Kozak
 

01.10.1982 ~ 30.09.1983

Zastępcy dyrektora:               st. wykł. dr inż. Tadeusz Kołacin (ds. dydaktycznych)

                                            prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski (ds. nauki)

                                            mgr inż. Józef Piwowar (ds. administracyjno-ekonomicznych)
 

01.10.1984 ~ 30.09.1989

Zastępcy dyrektora:               st. wykł. dr inż. Tadeusz Kołacin (ds. dydaktycznych)

                                            prof. dr hab. Zdzisław Wójcik (ds. nauki)

                                            mgr inż. Józef Piwowar (ds. administracyjno-ekonomicznych)
 

01.10.89 ~ 31.08.1996

Zastępcy dyrektora:               doc. dr hab. inż. Jerzy Wróbel (ds. dydaktycznych)

                                            prof. dr hab. Andrzej Tylikowski (ds. nauki)

                                            mgr inż. Zygmunt Żach (ds. administracyjno-ekonomicznych)

01.10.2016 ~ 31.08.2020

Zastępcy dyrektora:               dr inż. Grzegorz Linkiewicz (ds. dydaktycznych)

                                            dr inż. Ryszard Kuryjański (ds. dydaktycznych)

                                            prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski(ds. nauki)

Kadencja 2020-2024

Zastępcy dyrektora:               dr inż. Sebastian Korczak (ds. dydaktycznych do 29.10.2021)

                                            dr inż. Radosław Nowak (ds. dydaktycznych od 1.12.2021)

                                            dr inż. Dorota Górnicka (ds. nauki)