Tabela przedmiotów (I stopień)

Nazwa przedmiotu:

Zakład:

Semestr:

Geometria wykreślna ZPKiEM I
Materiały konstrukcyjne (do 2018): studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Techniki komputerowe ZTK
Podstawy zapisu konstrukcji ZPKiEM
Warsztaty ZTW
Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji ZPKiEM II
Mechanika ogólna I: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Technologia ZTW
Laboratorium materiałów konstrukcyjnych (do 2018):
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
Podstawy modelowania geometrycznego ZTK
Wytrzymałość materiałów I: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM III
Wytrzymałość materiałów: studia stacjonarne ZM
Podstawy automatyki i teorii maszyn:
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
Metrologia i zamienność ZTW
Mechanika ogólna II: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Zaawansowane modelowanie geometryczne: laboratorium - studia stacjonarne, laboratorium - studia niestacjonarne ZTK
Laboratorium technologii ZTW
Drgania mechaniczne (do 2015r.): studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM IV
Drgania mechaniczne (od 2016r.): studia stacjonarne ZM
Podstawy konstrukcji maszyn ZPKiEM
Projektowanie Podstaw konstrukcji maszyn I ZPKiEM
Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn ZPKiEM
Technologia budowy maszyn ZTW
Laboratorium metrologii i zamienności ZTW
Wytrzymałość materiałów II: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn:
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II ZPKiEM V
Projektowanie technologii budowy maszyn ZTW
Metoda elementów skończonych ZTW
Laboratorium drgań mechanicznych: studia stacjonarne ZM
Napędy mechaniczne ZPKiEM
Laboratorium wytrzymałości materiałów: studia stacjonarne ZM
Pomiary wielkości dynamicznych ZPKiEM VI
Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych   DODATKOWE INFORMACJE (LINK) ZPKiEM
 Projektowanie napędów mechanicznych ZPKiEM