Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych

  

Głównym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie umiejętności niezbędnych dla przeprowadzenia oceny technicznej i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Obserwowany obecnie, znaczący wzrost ilości eksploatowanych takich pojazdów, a także plany rozwoju elektromobilności w Polsce, generują zapotrzebowanie na specjalistów wyposażonych w nowe umiejętności i kompetencje. Dotyczy to przede wszystkim kompetencji związanych z obsługą zespołów i układów, które nie występują w klasycznych pojazdach samochodowych tj. elektrycznych układów napędowych, układów sterowania, źródeł energii (nowego rodzaju akumulatory, hiperkondensatory) itd.

Studia adresowane są do inżynierów przygotowujących się do eksploatacji i obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz do orzecznictwa technicznego takich pojazdów. Opracowując program studiów przyjęto założenie, że słuchacze posiadają przygotowanie z zakresu budowy pojazdów samochodowych oraz podstawowej obsługi komputera (system operacyjny, MS Office, Internet).

Program studiów realizowany będzie w trybie zaocznym w trakcie dwóch semestrów zajęć. Studia zostały przygotowane i będą realizowane we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, TOYOTA MOTOR Poland Ltd. oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Cele szczegółowe studiów

Zakłada się, że po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:
1 analizować gospodarcze i ekonomiczne aspekty eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych,
2 umiejętnie i efektywnie korzystać z regulacji prawnych dotyczących pojazdów elektrycznych i hybrydowych,  
3 określić funkcje zespołów występujących we współczesnych pojazdach z napędem elektryczny i hybrydowym,
4 samodzielnie planować  i przeprowadzać badania  i symulacje pracy podzespołów i zespołów  pojazdów,
samodzielnie i prawidłowo interpretować wyniki przeprowadzanych badań pojazdów,
samodzielnie i efektywnie posługiwać się urządzeniami i metodami diagnostycznymi stosowanymi w pojazdach elektrycznych i hybrydowych,
5 samodzielnie dokonywać oceny stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów,
6 umiejętnie i świadomie rozwiązywać problemy bezpieczeństwa przy obsłudze i eksploatacji pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym,
7 stosować komputerowe techniki i narzędzia wspomagania badań technicznych i eksploatacji pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym.

  

Plan studiów

 1. Elektromobilność w Polsce
 2. Budowa pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych
 3. Systemy pomiarowe w motoryzacji
 4. Cyfrowe układy automatycznej regulacji w pojazdach elektrycznych
 5. Diagnostyka i urządzenia diagnostyczne w pojazdach elektrycznych i hybrydowych
 6. Magazyny energii i sterowanie układów napędowych pojazdów elektrycznych
 7. Eksploatacja i obsługa urządzeń elektrycznych i elektronicznych występujących w pojazdach samochodowych
 8. Problemy bezpieczeństwa w eksploatacji i obsłudze pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 9. Regulacje prawne dotyczące projektowania i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 10. Zastosowanie technologii informacyjnych w badaniach i eksploatacji pojazdów elektrycznych

     

Uczestnicy studiów

Przewiduje się, że uczestnikami studiów będą:

 • inżynierowie z doświadczeniem zawodowym poszukujący możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności z zakresu eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • pracownicy firm podejmujących plany poszerzenia oferty dotychczasowej działalności rynkowej
 • młodzi absolwenci uczelni technicznych poszukujący możliwości poszerzenia i zaktualizowania kwalifikacji w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych

     

Warunki rekrutacji i wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • podanie kandydata
 • ankieta personalna
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej w oryginale

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna

  

Terminy i informacje kontaktowe

Termin uruchomienia najbliższej edycji studiów: 1.X.2018 r.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w okresie od 1 VI do 30 IX 2018 r.
Miejsce:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych,
Instytut Podstaw Budowy Maszyn PW
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
e-mail: sto@simr.pw.edu.pl,
tel. 22 234 83 48, 606 986 703
Kolejne edycje studiów rozpoczynać się będą w październiku każdego roku.