Studia podyplomowe

Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Głównym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie umiejętności  niezbędnych dla przeprowadzenia oceny technicznej i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Obserwowany obecnie, znaczący wzrost ilości eksploatowanych takich pojazdów, a także plany rozwoju elektromobilności w Polsce, generują zapotrzebowanie na specjalistów wyposażonych w nowe umiejętności i kompetencje. Dotyczy to przede wszystkim kompetencji związanych z obsługą zespołów i układów, które nie występują w klasycznych pojazdach samochodowych tj. elektrycznych układów napędowych, układów sterowania, źródeł energii (nowego rodzaju akumulatory, hiperkondensatory) itd.    
Studia adresowane są do inżynierów przygotowujących się do eksploatacji i obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz do orzecznictwa technicznego takich pojazdów. Opracowując program studiów przyjęto założenie, że słuchacze posiadają przygotowanie z zakresu budowy pojazdów samochodowych oraz podstawowej obsługi komputera (system operacyjny, MS Office, Internet).
Program studiów realizowany będzie w trybie zaocznym w trakcie dwóch semestrów zajęć. Studia zostały przygotowane i będą realizowane we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, TOYOTA MOTOR Poland Ltd. oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
WIĘCEJ INFORMACJI

  

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Głównym celem studiów podyplomowych (SP) jest nadanie słuchaczom kwalifikacji pedagogicznych i przygotowanie ich do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w obszarze takich zawodów na poziomie technika jak technik: mechanik, mechatronik, mechanizacji rolnictwa, pojazdów samochodowych, transportu kolejowego i drogowego, mechanik lotniczy, bezpieczeństwa i ochrony pracy, obróbki metali, architektury krajobrazu oraz na poziomie mechanika: mechanik maszyn i urządzeń, mechanik maszyn roboczych i pojazdów i in.

  

Studia Podyplomowe Komputerowo Wspomaganego Projektowania i Podstaw Wzornictwa Przemysłowego

Głównym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności wykorzystania metod i narzędzi komputerowych na każdym etapie procesu projektowego, począwszy od prac koncepcyjnych poprzez analizy, wariantowanie rozwiązań, projektowanie szczegółowe, aż do etapu wytwarzania i badań prototypu produktu.
Studia adresowane są do inżynierów uczestniczących w realizacji procesów projektowych. Program studiów realizowany jest w trakcie dwóch semestrów zajęć. W programie studiów zawarto, oprócz tematyki związanej z technologiami komputerowymi, także zagadnienia z zakresu zastosowania materiałów inteligentnych, projektowania wzorniczego oraz marketingu.
WIĘCEJ INFORMACJI

  

Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Głównym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.