Projekty badawcze

Numer Tytuł Kierownik Okres realizacji
N502 010 31/1378 Modelowanie, symulacja i badania mechatronicznych systemów automatyzacji pracy agregatu ciągnikowego Z. Żebrowski 2006-2009
0 342 T02 06 01 Projektowanie zespołów i sterowania hybrydowych układów napędowych pojazdów i maszyn roboczych A. Szumanowski 2006-2009
4 T07C 030 29 Modelowanie, symulacja i automatyzacja pracy maszyn roboczych J. Szlagowski 2005-2008
4 T07C 050 29 Prognozowanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych w złożonych stanach naprężeń A. Buczyński  2005-2008
4 T07C 051 28 Opracowanie systemu mechatronicznego do badań układu napędowego z ogniwem paliwowym PEM, baterią elektrochemiczną i silnikiem trakcyjnym P. Piórkowski 2005-2008
4 T07B 026 26 Metodyka projektowania i monitorowania dyferencjałów elektromechanicznych I. Krakowiak 2004-2007
5 T07C 018 25 Elektryczny i hybrydowy elektromechaniczny napęd koparek hydraulicznych P. Majewski 2003-2006
5 T07C 048 23 Badanie modelowe układów hydraulicznych oraz systemów sterowania tymi układami J. Szlagowski   2002-2004
5 T07C 050 23 Opracowanie algorytmów automatycznego dynamicznego sterowania maszyną roboczą J. Szlagowski   2002-2004
5 T07C 049 23 Analiza procesu automatycznego sterowania ruchem osprzętu koparki podsiębiernej wg zadanej trajektorii dla zadanych warunków gruntowych J. Szlagowski   2002-2004
5 T07C 011 22 Kształtowanie elementów konstrukcji wg kryterium nośności granicznej W. Bodaszewski 2002-2004
8 T07B 035 21 Opracowanie metody projektowania autobusów hybrydowych opartej na modelowaniu systemów z akumulacją A. Szumanowski 2001-2004
8 T07C 035 21 Modelowanie i automatyzacja procesów roboczych agregatu ciągnikowego Z. Żebrowski  2001-2004
8 T07C 035 20 Modelowanie, symulacja i automatyzacja pracy koparki hydraulicznej jednonaczyniowej J. Szlagowski 2001-2003
7 T07C 02318 Badanie podstaw maszynowych procesów kruszenia (na przykładzie kruszarek szczękowych) J. Zawada 2000-2003
7 T07C 03518 Przewidywanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych maszyn w warunkach niepewności danych H. Jakubczak 2000-2003
7 T07C 03114 Elektroenergetyka ekologicznych urządzeń do ograniczania toksycznych składników spalin mrc P. Majewski 1998-2001
7 T07C 02514 Automatyzacja procesów roboczych komputerowo sterowanych agregatów ciągnikowych Z. Żebrowski 1998-2001
7 T07B 02610 Metoda doboru i projektowania napędów mechaniczno-elektrycznych, wieloźródłowych przy uwzględnieniu energooszczędnej eksploatacji A. Szumanowski 1996-2000
7 T07B 05211 Automatyzacja eksploatacyjnych procesów roboczych komputerowo sterowanych maszyn budowlanych na przykładzie koparki hydraulicznej J. Szlagowski 1996-1999
7 T07C 02508 Wymiarowanie trwałościowe spawanych konstrukcji nośnych maszyn w konwencji jakości, dla potrzeb wartościowania ekonomicznego H. Jakubczak 1995-1997
7 T12D 01008 Pojazdowe autonomiczne systemy zasilania energią elektryczną urządzeń ograniczających emisję szkodliwych składników spalin J. Ocioszyński 1995-1997
7 S101 02306 Napęd z akumulacją energii ładowarki kopalnianej A. Rostkowski 1994-1997
7 S101 01206 Napęd pojazdu miejskiego z silnikiem cieplnym i akumulatorem energii elektrochemiczno-inercyjnym J. Krasucki 1994-1997
7 S101 04004 Metody uwzględniania wad wewnętrznych i pęknięć powstałych w wyniku procesu technologicznego i degradacji przy wymiarowaniu K. Molski 1993-1995
7 0182 9101 Elektromechaniczne napędy pojazdów z akumulacją energii A. Szumanowski 1991-1994
3 0454 9101 Metoda projektowania węzła transportowego dla modułu obróbczego w zrobotyzowanej elastycznej linii produkcyjnej przemysłu maszynowego T. Walewska-Przyjałkowska 1991-1994
7 0674 9101 Problemy automatyzacji prac koparek J. Szlagowski 1991-1994
3 0498 9101 Wymiarowanie konstrukcji nośnych w zakresie trwałości zmęczeniowej i odporności na kruche pękanie przy opisie procesu obciążeń w kategoriach procesu losowego W. Sobczykiewicz 1991-1994